Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym?

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym?

Gdy kupujesz własne mieszkanie, niemal wszystkie zapisy w umowie kredytowej z bankiem budzą twój niepokój. Jednym z nich jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W przypadku kredytu hipotecznego jest to zabezpieczenie dla banku, które sprawia, że wysokość kredytu ulega zmianie. Niestety, ten zapis może cię niepokoić - ubezpieczenie niskiego wkładu http://mazuriwspolnicy.pl/unww-mbank/ własnego oznacza zmiany wysokości kredytu na twoją niekorzyść.


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego do tej pory opierało się na prostych zasadach. Bank oczekiwał do kredytobiorcy, że wniesie on co najmniej 20% sumy, którą chce pożyczyć. Jeśli ten nie mógł wnieść wymaganej kwoty, dodatkowym kosztem było właśnie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Bank oczywiście pomagał w zaciągnięciu kredytu, jednak kwota będącą wyrównaniem do wpłaty własnej była oprocentowana na ok. 3-4%.

 

Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest na pierwszy rzut oka bardzo korzystne i uczciwe. Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za część długu klienta, którą w razie jego niewypłacalności musi pokryć. Tzw. polisa UNWW była zatem szansą dla osób, które nie miały szansy na otrzymanie kredytu ze względu na brak wymaganej wpłaty własnej. W ten sposób unikali konieczności posiadania poręczyciela, który zgodził się wziąć współodpowiedzialność za wzięty przez nich kredyt.


Faktem jest, że istniejące ubezpieczenie niskiego wkładu własnego sprawiło, że wzrosła liczba przyznawanych kredytów. Sam bank jednak stawał się jednocześnie i ubezpieczonym, i uposażonym. Dodatkowo warto wiedzieć, że to właśnie bank zyskiwał korzyści z ochrony polisowej.


Czy pełne finansowanie kredytu przez bank, które daje właśnie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, nie jest za dużym ideałem? Oczywiście, dlatego warto mówić o konsekwencjach takiego rozwiązania. Finalnie bowiem koszt kredytu, który zawiera w sobie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest znacznie wyższy - odbija się bowiem na składkach i wysokości odsetek.


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego sprawia, że nawet jeśli zdecydujesz się na chociażby minimalny wkład własny, to będzie on ubezpieczony, ale ochrona ta obejmie swoim zasięgiem bank, a nie ciebie jako kredytobiorcę. Bank może należne za ubezpieczenie niskiego wkładu pobrać na dwa sposoby - z góry za określony okres czasu lub poprzez systematycznie podnoszenie marży.

 

Niski wkład własny a cesja


Jedną sprawą jest zasada pobierania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przez bank. Drugą natomiast jest ubezpieczenie przy zaciąganiu całego kredytu oraz cesja - tzn. przeniesienie praw spłacania danej pożyczki na ubezpieczyciela w przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie go dalej spłacać.


Samo ubezpieczenie kredytu (które jest zabezpieczeniem w razie zgonu czy potencjalnej niezdolności do dalszego wykonywania pracy) jest oczywiście rozwiązaniem powszechnym i w pełni zgodnym z prawem. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego po kilku latach istnienia na rynku okazało się być działaniem poza prawem, które dla wielu banków skończyło się pozwami zbiorowymi przeciwko zastosowaniu tego typu praktyk.